Unikaj braku aktywności

Bez wątpienia brak aktywności fizycznej sprawia, że jesteś bardziej podatny na utratę pamięci i alzheimera. Czyli: im bardziej siedzą­cy tryb życia prowadzisz, tym następuje szybsze pogorszenie spraw­ności poznawczych.

Naukowcy z University of California w San Francisco odkryli, że osoby starsze, które mało się ruszały (a w ogóle nie ćwiczyły) na po­czątku trwającego siedem lat eksperymentu miały najgorszy poziom sprawności poznawczych i najszybsze tempo ich pogarszania się na przestrzeni lat. Prawdę mówiąc, u osób takich wyniki testu sprawno­ści poznawczych pogorszyły się o 55 procent bardziej niż u osób, któ­re były aktywniejsze (co najmniej 159 minut spaceru tygodniowo). Sprawność umysłowa także pogarszała się szybciej u osób, które przez cały czas trwania badania mniej się ruszały.

Najważniejsze zalecenie, zdaniem dr Deborah E. Barnes, jest ta­kie, że jeśli przestałeś ćwiczyć, to po prostu znowu zacznij. Jeśli jesteś aktywny, nadal ćwicz lub zwiększ ilość ćwiczeń. „Najgorzej jest nadal nie ćwiczyć”.

Z badań wynika, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko alzhe­imera do 40 procent. Nawet jej odrobina w porównaniu z całkowi­tym brakiem chroni przed alzheimerem, jak twierdzi znany nauko­wiec i autorytet w kwestii tej choroby dr nauk medycznych Nikolaos Scarmeas z Columbia University College of Physicians and Surgeons. Odkrył on, iż osoby starsze, które przez 50 minut tygodniowo wyko­nywały umiarkowane ćwiczenia fizyczne, takie choćby jak jazda na ro­werze, pływanie, piesze wycieczki lub gra w tenisa, miały o 25 procent niższe ryzyko alzheimera niż osoby, które wcale nie ćwiczyły.

Badanie przeprowadzone niedawno w Mayo Clinic wykazało, że jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne, niezbyt forsowne i niezbyt regular­nie wykonywane w wieku średnim lub starszym obniżają ryzyko ła­godnych zaburzeń poznawczych o ponad 30 procent.

Dlaczego brak aktywności jest tak szkodliwy dla mózgu? Po pierw­sze, prowadzi do odkładania się tłuszczu w narządach wewnętrznych w jamie brzusznej, co jak twierdzą duńscy naukowcy wywołuje utrzy­mujący się łagodny stan zapalny, uznawany za czynnik sprzyjający chorobie Alzheimera. Odnotowali oni też, że aktywność fizyczna wy­magająca skurczów mięśni szkieletowych powoduje wydzielanie sub­stancji o działaniu przeciwzapalnym, podobnych do hormonów, co chroni mózg przed uszkodzeniami.

Ponadto, jak wykazał rezonans magnetyczny, osoby nieaktywne fizyczne mają słabsze krążenie krwi w mózgu, który w procesie starze­nia się bardziej się kurczy, zwłaszcza w obszarze hipokampu, kluczo­wego dla procesów pamięciowych i uczenia się.

Co robić? Wstań i ruszaj się. Rób, co możesz, bo każda aktyw­ność jest dla twojego organizmu korzystna. Nie musisz wykonywać intensywnych ćwiczeń, większość ekspertów poleca umiarkowane ćwiczenia aerobowe, co oznacza 30 minut dziennie ćwiczeń umiar­kowanych lub 15 minut ćwiczeń intensywnych. Ale wiedz, że samo zejście z kanapy i poruszanie się w jakimkolwiek tempie, nawet po­wolnym, jest pierwszym krokiem do ocalenia starzejącego się mózgu. Kiedy zaczniesz się już ruszać, zawsze możesz stopniowo zwiększać tempo.


Kolejny prosty sposób na aktywność to noszenie krokomierza i stopniowe zwiększanie liczby stawianych codziennie kroków. Oto miernik aktywności według specjalistów od ćwiczeń z University of Arizona: poniżej 5000 kroków dziennie to styl życia siedzący; 5000-7499 kroków – mało aktywny; 7500-9999 kroków dziennie – umiarkowanie aktywny; ponad 10 000 kroków dziennie – aktywny; ponad 12 500 kroków dziennie – bardzo aktywny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.