Bądź aktywny fizyczne

Nie dziwi, że celowo zaplanowana aktywność fizyczna – spacery, bieganie, pływanie, uprawienie sportu, chodzenie na siłow­nię – korzystnie wpływają na mózg. Ale co z wszystkimi codziennymi czynnościami? Ze wstawaniem z łóżka, myciem zębów, otwieraniem lodówki, parzeniem kawy, braniem prysznica, ubieraniem się, gole­niem, nakładaniem makijażu, prowadzeniem samochodu, korzy­staniem z komputera, przygotowywaniem kanapek, odkurzaniem, przestępowaniem z nogi na nogę, gdy stoimy w kolejce… – z tymi wszystkimi najdrobniejszymi ruchami wykonywanymi codziennie!

Oto zaskakująca dobra wiadomość: te drobne czynności mogą przynosić wielkie korzyści. Naukowcy z Alzheimer’s Disease Cen­ter na Rush University w Chicago przebadali ponad 500 zdrowych osób w wieku pomiędzy osiemdziesiątym a dziewięćdziesiątym ro­kiem życia. Założono im na dziesięć dni na rękę Actical, czyli specjal­ne urządzenie podobne do zegarka. Ten zdumiewający aparacik zapi­suje stopień i intensywność każdej aktywności fizycznej, począwszy od energicznych ćwiczeń, po drobne ruchy mięśni. Informacje prze­chowuje w postaci „liczby aktywności”. Zsumowanie „liczby aktyw­ności” z dwudziestu czterech godzin daje niezwykle dokładny wynik „całkowitej dziennej aktywności”.

Naukowcy porównali następnie poziom „całkowitej dziennej ak­tywności” badanych z wynikami testu na sprawności poznawcze. Nie­zwykłe jest to, że wyższa ilość „całkowitej dziennej aktywności” ozna­czała też lepszą sprawność poznawczą we wszystkich pięciu ważnych aspektach: pamięć epizodyczna, pamięć semantyczna, pamięć ope­racyjna, szybkość percepcji oraz zdolności wizualno-przestrzenne. Działo się tak niezależnie od wieku badanych, ich płci, wykształcenia, wagi, chorób naczyniowych oraz innych czynników związanych z demencją.

Według naukowców, te ekscytujące informacje sprawiają, że kwe­stia wykorzystania aktywności fizycznej do zwalczania alzheimera na­biera nowego znaczenia. Tradycyjne ćwiczenia są bardzo ważne, ale możesz też zwiększyć korzyści, poruszając się w jakikolwiek pomysło­wy sposób, jaki tylko przyjdzie ci do głowy.

Co robić? Wszystko, co sprawia, że ciało się porusza. Poruszaj sto­pami, przebieraj palcami, gdy tylko możesz, rezygnuj z windy na rzecz schodów. Po prostu pamiętaj, aby korzystać z mięśni – małych, więk­szych, ale zawsze i wszędzie. Z punktu widzenia mózgu, każdy rodzaj ruchu ma znaczenie i pozwala uchronić się przed utratą pamięci oraz możliwością zachorowania na alzheimera.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.