Zapewnij sobie odpowiedni rodzaj i ilość ruchu

Nigdy nie wątp, iż aktywność fizyczna może zapobiegać proce­som patologicznym i symptomom towarzyszącym demencji. Istnie­je niezliczona liczba badań na ten temat; przeważnie dowodzą one, że największe korzyści płyną z wykonywania umiarkowanie trudnych ćwiczeń aerobowych. Wyniki niektórych badań sugerują, że energicz­ne ćwiczenia nie zawsze są korzystniejsze niż ćwiczenia o umiarko­wanym stopniu trudności. Istnieją dowody na to, że nawet niewiel­ka ilość ruchu może zapobiegać utracie pamięci i służyć zachowaniu sprawnego umysłu. Jeśli jesteś zapalonym sportowcem, masz mniej powodów do obaw, lecz jeśli nie uprawiasz sportu, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno – nawet jeśli na początku będziesz ćwiczyć tylko tro­chę, a dopiero potem stopniowo coraz więcej.

Badania nie pozwoliły jeszcze ustalić uniwersalnego planu ćwi­czeń służącego zapobieganiu chorobie Alzheimera, który podawałby szczegółowe instrukcje dotyczące niezbędnego rodzaju i ilości ruchu, a wyniki badań są niespójne. Tymczasem badacz choroby Alzheimera z University of Kansas, dr nauk medycznych Jeffery Burns, informu­je, iż specjaliści zalecają przeważnie wykonywanie co najmniej trzydziestominutowych umiarkowanych ćwiczeń aerobowych dziennie, pięć razy w tygodniu (w sumie dwie i pół godziny w tygodniu). Jeśli to dla ciebie zbyt dużo, ćwicz tyle, ile możesz. Burns mówi: „Wyko­nuj piętnastominutowe ćwiczenia pięć razy w tygodniu i zacznij ćwi­czyć więcej, gdy już nabierzesz wprawy”. Podkreśla on, jak ważne jest wyrobienie sobie nawyku codziennego wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń. Najlepiej, jeśli są to ćwiczenia aerobowe. Zauważa jednak, że wielu ekspertów uznaje wykonywanie umiarkowanych ćwiczenia o mniejszej intensywności przez dłuższy czas za równie korzystne jak wykonywane intensywnych ćwiczeń aerobowych przez krótszy czas. Jeśli nie jesteś w stanie wykonywać męczących ćwiczeń aerobowych, nie oznacza to, że zostajesz skazany na utratę pamięci, chociaż wiele argumentów przemawia na ich korzyść.

Ponadto do swojego planu ćwiczeń powinieneś włączyć ćwicze­nia wzmacniające mięśnie, polepszające równowagę oraz rozciągają­ce. Wszystkie one zmniejszają ryzyko wystąpienia demencji. Możesz ćwiczyć samodzielnie, w domu, na zajęciach lub z osobistym trene­rem. Na mój program ćwiczeń składają się godzina gry w tenisa trzy razy w tygodniu, godzina na siłowni dwa razy w tygodniu, joga raz w tygodniu oraz spacery i taniec.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.