Kontakt z przyrodą wycisza umysł

Możesz godzinę spacerować gwarną ulicą albo wybrać coś bliżej natury na przykład ogród botaniczny Marc Berman, neurolog z University of Michigan, badał, jaki wpływ na pamięć krótkotermi­nową i umiejętność skupienia uwagi ma spacer w obu tych miejscach. W oparciu o wcześniej uzyskane dowody, przewidywał, że spacer na łonie natury okaże się korzystniejszy dla mózgu. I tak było. Doszedł on do wniosku, że interakcje z naturą miały podobny wpływ na mózg jak medytacja.

Oto szczegóły. Berman wysłał 38 osób na dwa godzinne spacery: jeden wzdłuż ruchliwej ulicy w Ann Arbor, a drugi po ogrodzie bo­tanicznym i arboretum przy University of Michigan. Poddał uczest­ników eksperymentu badaniom przed i po spacerze. Okazało się, że spacer w spokojnym otoczeniu drzew i roślin polepszył uwagę, a na­wet poprawił pamięć krótkoterminową aż o 20 procent. Tymczasem po spacerze ulicą wyniki testu pamięciowego nie zmieniły się. Najwy­raźniej przyroda wygrywa z miejskim jazgotem.

Ponadto korzyści były takie same, niezależnie od tego, czy badani spacerowali w letnim upale ponad 26° C, czy też w styczniowym chło­dzie -3° C. „Ludziom spacer nie musiał sprawiać przyjemności, żeby odnieśli z niego korzyści” – dodaje Berman.

Wyjaśnia swoje odkrycie za pomocą następującej teorii psycho­logicznej: bodźce miejskie sprawiają, że umiejętność skupiania uwa­gi przez mózg słabnie; powraca ona, gdy mózg może się zrelaksować na łonie przyrody. Berman odkrył także, iż oglądanie zdjęć przyrody przez dziesięć minut także wpływa korzystnie na pamięć i skupienie.

Co robić? Z pewnością dobrze jest spacerować na łonie natury, w parkach i ogrodach. Nie tylko będzie to ćwiczenie fizyczne, któ­re podziała ochronnie na mózg, ale i przyniesie dodatkową korzyść w postaci poprawy pamięci krótkoterminowej – tej, która jest najbardziej narażona na pogorszenie pod wpływem choroby Alzheime­ra. Choć Berman przeprowadził badanie z udziałem osób młodszych, uważa on, że spacery na łonie natury będą jeszcze korzystniej wpły­wać na pamięć u osób starszych, u których już jest ona gorsza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.