Szukaj wiarygodnych informacji

Poszukiwanie sposobów zapobiegania wystąpieniu i postępowi choroby Alzheimera, lub opóźniania ich (miejmy nadzieję, że na cale życie) i spowalniania zajmuje obecnie wysokie miejsce na liście priorytetów wielu naukowców, którzy regularnie przedstawiają nowe sposoby zmniejszania ryzyka. Musisz zatem być na bieżąco z tymi od­kryciami. Wyszukanie w morzu informacji, często błędnych, wiedzy, gdzie szukać najnowszych naukowo potwierdzonych badań i zaleceń to dobry sposób na ochronę mózgu.

Co robić? Oto najważniejsze źródła informacji, które jednocze­śnie dadzą twojemu mózgowi zajęcie i pomogą go ocalić:

The National Institute on Aging, pod parasolem National Institu­tes of Health sponsoruje większość badań nad chorobą Alzheimera i demencją w Stanach Zjednoczonych. Na stronie internetowej insty­tutu  możesz znaleźć najświeższe informacje o ak­tualnie prowadzonych badaniach, postępach diagnostycznych oraz wpływie różnych metod, takich jak ćwiczenia fizyczne, dieta i styl ży­cia na twój starzejący się mózg.

The Alzheimer Research Forum to bardzo aktywna i dobrze napi­sana strona, na której komentarze zamieszczają zarówno czołowi spe­cjaliści od choroby Alzheimera, jak i osoby prywatne. Przedstawione są na niej najnowsze badania, dyskusje specjalistów oraz innowacyj­ne, kontrowersyjne i nietypowe teorie i pomysły. To miejsce, w któ­rym można znaleźć wszelkie informacje o tym, co czołowi naukowcy z tej dziedziny myślą i robią.

Alzheimer’s Disease Center założone przez National Institute on Aging ma oddziały w największych instytucjach naukowych w Sta­nach Zjednoczonych. Prowadzone są tam najważniejsze i najbardziej przełomowe badania nad zapobieganiem chorobie Alzheimera i le­czeniem jej. Można tam również uzyskać informacje, diagnozę, pora­dy medyczne i możliwość uczestnictwa w testach klinicznych. Jest to niezwykle wiarygodne źródło informacji.

Alzheimer Association to państwowa organizacja non profit z lokal­nymi oddziałami i stroną internetową, na której moż­na znaleźć wyczerpujące informacje o chorobie. Koniecznie zajrzyj na interaktywną podstronę, na której objaśniono, jak pracuje mózg i jak choroba Alzheimera go niszczy. Aby obejrzeć prezentację móz­gu, kliknij napis „Alzheimer Disease”, a następnie „Brain Tour”. Stro­na dostępna jest w kilku językach.

PubMed to serwis internetowy , utrzymywa­ny przez National Library of Medicine przy National Institutes of Health, który oferuje dostęp do praktycznie wszystkich opublikowanych badań na świecie (ponad 19 milionów), dotyczących różnych chorób i problemów zdrowotnych, w tym także choroby Alzheime­ra, demencji, pogorszenia i łagodnych zaburzeń sprawności poznaw­czych. Można przeszukiwać stronę według tematu, nazwiska autora, tytułu czasopisma lub tytułu artykułu. Streszczenie jest za darmo, ale za możliwość przeczytania całego artykułu trzeba czasem zapłacić. To strona, z której warto skorzystać, gdy chcesz sprawdzić czy coś, o czym przeczytałeś w Internecie, w jakieś publikacji lub usłyszałeś w radio albo w telewizji zostało potwierdzone naukowo. Jeśli język naukowy jest trudny do zrozumienia, przejdź do części końcowej artykułu lub streszczenia, gdzie opisane są wnioski lub przedstawione omówienie najważniejszych punktów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.