Zawrzyj związek małżeński

Spróbuj zrobić następujący nietypowy test na alzheimera: spójrz na swój palec serdeczny (ten obok najmniejszego palca) lewej dłoni. Zgadza się – chodzi o stan cywilny. To ważna wskazówka, jak dowio­dło duże badanie przeprowadzone w Szwecji i Finlandii. Posiadanie żony, męża albo partnera chroni przed alzheimerem. Życie w poje­dynkę zwiększa ryzyko; odnosi się to w szczególności do kobiet.

A oto szczegóły. Naukowcy akademiccy zebrali szczegółowe in­formacje o około 1500 osób w średnim wieku, a następnie dwadzie­ścia jeden lat później zbadali, czy nie wykazują one oznak demencji. Związek z posiadaniem partnera był uderzający. Posiadanie partne­ra, gdy jest się w wieku średnim (około pięćdziesiątki), zmniejsza ry­zyko pogorszenia sprawności poznawczych po sześćdziesiątce piątce o 50 procent, podczas gdy osoby samotne w tym samym wieku (roz­wiedzione, owdowiałe, nigdy nie będące w związku) miały dwu lub trzykrotnie wyższe ryzyko demencji w późniejszym życiu.

W przypadku samotnych wdów ryzyko alzheimera było sześcio­krotnie wyższe. Najbardziej narażone były wdowy, które mieszkały same i do tego były nosicielkami genu ApoE4. U nich ryzyko wzrasta­ło czternastokrotnie w porównaniu z osobami żyjącymi z kimś i nie podatnymi genetycznie na tę chorobę.

Jak to wyjaśnić? To doprawdy zdumiewające, iż społeczne i emo­cjonalne więzi małżeńskie i partnerskie mogą mieć tak silny wpływ na zaburzenia i objawy choroby mózgu tak niszczycielskiej jak alzheimer. Naukowcy formułują teorię, iż intensywne interakcje społeczne tworzą rezerwę poznawczą, która zwiększa odporność na alzheimera i utratę pamięci. Ale do tej chwili tajemnicą pozostaje, dlaczego osoby samotne są narażone na tak wielkie ryzyko.

Co robić? Jeśli masz współmałżonka lub partnera, jesteś szczęścia­rzem. Jeśli nie masz, znajdź go sobie lub zrekompensuj ten brak, na­wiązując bliskie relacje z dużą grupą przyjaciół i krewnych. Wszelkie tego typu kontakty sprawiają, że mózg jest szczęśliwszy i zdrowszy, a widmo alzheimera oddala się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.