Orzechy

Orzechy mają podobne właściwości antyoksydacyjne jak owoce czy warzywa, dzięki czemu zapobiegają problemom z pamięcią. Doktor James Joseph z Tufts University, który odkrył, że borówki le­czą utratę pamięci u starych szczurów, nazwał orzechy włoskie „bo­rówkami w skorupie”. Jak stwierdził, szczury karmione orzechami sta­wały się ponadto „młodsze i mądrzejsze”. Jego zdaniem, wystarczy 30 gramów orzechów dziennie (siedem do dziewięciu orzechów), aby powstrzymać początek alzheimera i innych rodzajów demencji.

Orzechy włoskie zmniejszają w komórkach mózgu liczbę uszko­dzeń oksydacyjnych, będących przyczyną śmierci neuronów, a zatem i choroby Alzheimera; zwalczają też stany zapalne, a nawet pobudza­ją tworzenie się nowych neuronów i zwiększają możliwości przewo­dzenia impulsów przez stare komórki. Orzechy włoskie, podobnie jak borówki, odmładzają strukturę komórek mózgowych, dzięki czemu stare szczury miały taką pamięć i zdolności uczenia się jak młode.
Ponadto badania w probówkach prowadzone na Baldwin-Wallace College w Berea w Ohio wykazały, że wyciąg z orzechów włoskich hamował tworzenie się złogów amyloidu, będących pierwszym kro­kiem do alzheimera, a nawet rozbijał preformowane grudki toksyn już uszkadzające komórki mózgowe.

Równie skutecznie chronić przed chorobą Alzheimera mogą mig­dały. Myszy, które zjadały dzienną porcję odpowiadającą pełnej gar­ści w przypadku ludzi, a miały złogi, jakie stwierdza się w chorobie Alzheimera, radziły sobie w testach pamięciowych i testach uczenia się lepiej niż myszy karmione zwykłą karmą. Dowiodły tego badania przeprowadzone przez dr Neelimę Chauhan z University of Illinois w Chicago.

Ponadto ilość toksycznego beta-amyloidu w mózgu gryzoni kar­mionych migdałami zmniejszyła się. Doktor Chauhan wyjaśnia, że migdały działają podobnie jak leki stosowane na alzheimera, a no­szące nazwę inhibitory cholinsterazy (np. Aricept), które zwiększają poziom neurotransmitera – acetylocholiny. Nie znaczy to, że jedząc migdały, możemy wyleczyć się z alzheimera, ale jak twierdzi dr Chau­han, możemy w ten sposób przyczynić się do zahamowania postępu tej choroby.

Ponieważ większość orzechów zawiera podobne składniki odżyw­cze i antyoksydanty, prawdopodobnie wiele ich odmian przeciwdzia­ła chorobie Alzheimera, lecz kwestia ta nie została jeszcze zbadana. Powszechnie wiadomo, że orzechy, a w szczególności migdały i orze­chy włoskie, korzystnie działają na serce i układ sercowo-naczynio­wy. Naukowcy z Yale University twierdzą, że orzechy włoskie obniża­ją poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawiają krążenie i chronią przed cukrzycą.

Co robić? Jedz garść migdałów lub orzechów dziennie. Naukowcy twierdzą, że nie ma potrzeby jeść większych ilości ani też obawiać się, że spożywając je, przytyjesz. Więcej nawet, badania wykazały, że orze­chy wywołują poczucie sytości i pomagają zmniejszyć apetyt.

Lepiej wybierać migdały ze skórką, ponieważ zawiera ona najwię­cej antyoksydantów. Jedz różne rodzaje orzechów; najwięcej antyok­sydantów zawierają pekany, potem są orzechy włoskie, laskowe, pista­cje, migdały, orzeszki ziemne (dokładniej rzecz biorąc, są to warzywa strączkowe), nerkowce, orzechy makadamia i orzechy brazylijskie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.