Ogranicz spożycie cukru

Dostarczanie mózgowi nadmiernej ilości cukru jest poważnym błędem. Myszy podatne na chorobę Alzheimera, którym po­dawano wodny roztwór cukru (sacharozy) o stężeniu dziesięciopro­centowym, przybierały na wadze, miały wysoki poziom cholesterolu i cierpiały na insulinooporność, mimo że przez większą część dojrza­łego życia były na zbilansowanej diecie. Uzyskały one również gor­sze wyniki w testach pamięci i uczenia się. Oto ostateczny argument: w mózgu tych myszy stwierdzono trzykrotnie więcej beta-amyloidu – lepkiej mazi zabijającej neurony i wywołującej alzheimera – niż w mó­zgu myszy, którym podawano zwykłą wodę.

Fakty są następujące: jeśli nasz mózg jest bardziej podatny na cho­robę Alzheimera, to zwykły cukier zwiększa produkcję toksycznych substancji, które prowadzą do jej wystąpienia. Jakie ilości cukru spo­żywały myszy, u których wykryto uszkodzenia mózgu? Według na­ukowców z University of Alabama w Birmingham szkodliwa ilość oznaczałaby w przypadku ludzi równowartość czterdziestu łyżeczek cukru dziennie (sześćset kalorii). Dodają jednak, że „u człowieka do podobnego uszkodzenia mózgu może dojść pod wpływem znacznie mniejszej ilości cukru”.

Należy współczuć biednym szczurom laboratoryjnym żywionym fruktozą (zawartą w wysokofruktozowym syropie kukurydzianym, który powszechnie stosuje się do słodzenia napojów oraz przetwo­rzonego pożywienia). Badacze z Georgia State University zaobserwo­wali, iż zwierzęta te nie były w stanie przypomnieć sobie nawet tego, czego nauczyły się dzień wcześniej. Rozpaczliwie rzucały się w wo­dzie w poszukiwaniu platformy, na której mogłyby się schronić, nie pamiętając, gdzie znajdowała się ona wcześniej. Ich zmysł orienta­cji przestrzennej uległ znacznemu zaburzeniu. Eksperci twierdzą, iż utrata orientacji przestrzennej jest wczesną oznaką choroby Alzhei­mera u ludzi.

Jeśli bezpośrednie uszkodzenia mózgu spowodowane spożywa­niem dużej ilości cukru to za mało, wystarczy dodać, iż długotrwała „słabość do słodkiego” prowadzi również do otyłości, cukrzycy, nad­ciśnienia, wysokiego poziomu trójglicerydów, obniżenia poziomu do­brego cholesterolu HDL oraz tak zwanego zespołu metabolicznego, będącego połączeniem kilku czynników ryzyka. Wszystkie one po­średnio prowadzą do upośledzenia pamięci związanego z wiekiem oraz wystąpienia choroby Alzheimera.

Najgorszy jest wysokofruktozowy syrop kukurydziany, ponieważ przyczynia się on do niezdrowego przyrostu tak zwanego tłuszczu trzewnego, odkładającego się w jamie brzusznej i powodującego oty­łość typu jabłko. Badania przeprowadzone na University of California w Davis dostarczyły dobitnych dowodów. Osoby otyłe i z nadwa­gą wypijały specjalne napoje z zawartością albo czystej fruktozy, albo czystej glukozy. Po dziesięciu tygodniach waga ciała osób badanych zmieniła się jedynie nieznacznie, ale zadziwiające jest to, że u osób pijących napoje z fruktozą stwierdzono przyrost tłuszczu trzewnego aż o 80 procent. Stwierdzono u nich również wyższy poziom cukru we krwi na czczo, wyższy poziom trójglicerydów, szkodliwego chole­sterolu LDL i, co najgorsze, insulinooporność, która wiąże się bezpo­średnio z upośledzeniem poznawczym oraz demencją.

Wniosek: Samo spożywanie cukru w czystej postaci wystarczająco negatywnie wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Alzheimera, ale spożywanie większej ilości przetworzonego pożywie­nia oraz napojów o wysokiej zawartości fruktozy drastycznie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby

Co robić? Postaraj się świadomie ograniczyć ilość spożywanego cukru bez względu na jego rodzaj. Nie pij słodkich napojów bezal­koholowych, które sprzyjają otyłości; w puszce napoju gazowanego o pojemności 330 ml znajduje się osiem łyżeczek cukru (zwykle w po­staci wysokofruktozowego syropu kukurydzianego). Zamiast tego jedz słodkie owoce i szukaj innych, naturalnych źródeł cukru (frukto­za występująca w owocach nie jest szkodliwa). Czytaj etykiety na pro­duktach przetworzonych, aby upewnić się, czy nie zawierają cukrów, takich jak słodziki kukurydziane, syrop kukurydziany, dekstroza, glukoza, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, miód, mal­toza, ekstrakt słodowy, melasa i sacharoza.

Stosuj się do zaleceń American Heart Association, które nakazują ograniczenie ilości spożywanych cukrów dodanych, zawartych w na­pojach i pożywieniu, do sześciu łyżeczek dziennie (100 kalorii) dla kobiet oraz do dziewięciu łyżeczek dziennie (150 kalorii) dla męż­czyzn. Zamiast napojów słodzonych pij wodę zwykłą lub mineralną, niesłodzoną mrożoną herbatę, soki, mleko o niskiej zawartości tłusz­czu, a od czasu do czasu możesz wypić napój słodzonymi sztucznymi słodzikami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.