Warzywa

Stosowanie diety śródziemnomorskiej, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, może uchronić twój mózg przed utratą pamięci i demencją. Badania niezmiennie potwierdzają, że to, co Grecy i Włosi jedzą tradycyjnie, to rzeczywiście pożywienie dla mózgu. Przestrze­ganie tej diety – bogatej w zielone warzywa liściaste, ryby, owoce, orzechy, warzywa strączkowe i odrobinę wina – zmniejsza o połowę ryzyko zachorowania na alzheimera.

Im ściślej stosujesz dietę, tym większe korzyści dla starzejącego się mózgu. W badaniu przeprowadzonym przez dr nauk medycznych Nikolaosa Scarmeasa z Columbia University College od Physicians and Surgeons stwierdzono, że ryzyko pojawienia się u osób star­szych z normalną pamięcią łagodnych zaburzeń poznawczych spadło o 28 procent u tych, którzy najściślej stosowali dietę śródziemnomor­ską, w porównaniu z tymi, którzy najmniej jej przestrzegali. Nawet ci, którzy tylko częściowo stosowali dietę, zmniejszyli dzięki temu ryzy­ko pogorszenia sprawności poznawczych o 17 procent.

Dla tych, którzy martwią się, że łagodna utrata pamięci może prze­rodzić się w chorobę Alzheimera, wieści są jeszcze lepsze. Ścisłe prze­strzeganie diety śródziemnomorskiej zmniejsza ryzyko zachorowania o 48 procent – niemal o połowę!

Dieta śródziemnomorska jest tak skuteczna, ponieważ nie zależy ona od jednego tylko typu pokarmu lub składników odżywczych. To bogate menu skomponowane z wielu złożonych substancji działają­cych korzystnie na mózg. Doktor Scarmeas zdolność ochrony komó­rek mózgowych przed uszkodzeniami oksydacyjnymi przepisuje licz­nym antyoksydantom (w tym witaminie C oraz E i karotenoidom) zawartym w oliwie z oliwek, czerwonym winie, owocach i warzywach, w szczególności pomidorach, cebuli i czosnku.

Częstokroć te same pokarmy zwalczają stany zapalne, które od­grywają dużą rolę w chorobie Alzheimera. Badanie poziomu białka C-relatywnego (CRP) we krwi, które jest miernikiem stanu zapalne­go, wykazało, że kobiety ściśle przestrzegające diety śródziemnomor­skiej miały go o 24 procent mniej niż kobiety, które stosowały zwykłą dietę, co dowiedli lekarze z Harvardu. Kwasy tłuszczowe omega-3 za­warte w rybach także mają silne właściwości przeciwzapalne, a oli­wa z oliwek, podstawa diety śródziemnomorskiej, zawiera substancje, przeciwdziałające powstawaniu neurofibrylarnych splątków tau, będą­cych oznaką alzheimera.

Co robić? Stosuj z zapałem dietę śródziemnomorską. Oto jak dr Scarmeas ją opisuje: „Tradycyjna dieta śródziemnomorska cha­rakteryzuje się wysokim spożyciem pokarmów roślinnych (warzyw, owoców, roślin strączkowych i zbóż); wysokim spożyciem oliwy z oliwek jako głównego źródła tłuszczów jednonienasyconych, ale niskim spożyciem tłuszczów nasyconych; umiarkowanym spożyciem ryb; ni­skim lub umiarkowanym spożyciem nabiału; niskim spożyciem mięsa drobiu oraz spożyciem wina w ilościach od niskich do umiarkowa­nych, zazwyczaj do posiłków”. Dodaje także, iż dieta śródziemnomor­ska obejmuje spożywanie słodyczy i czerwonego mięsa tylko dwa lub trzy razy w miesiącu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.