Graj w gry komputerowe

Co się dzieje, gdy ludzie w starszym wieku zaczynają grać w gry komputerowe? To zależy od rodzaju gry, ale dr Arthur Kra­mer, wybitny badacz i profesor psychologii na University of Illinois w Urbana-Champaign ma dla nas dobrą wiadomość. W przeprowadzonym niedawno przez niego badaniu grupa osób po sześćdziesiątce przez osiem tygodni grała w grę Rise of Nations. Kramer chciał spraw­dzić, czy wpłynie to na poprawę ich umiejętności poznawczych. Jest to skomplikowana fabularna gra strategiczna, polegająca na tworze­niu przez graczy własnych imperiów, na budowaniu miast, żywie­niu i zatrudnianiu ludzi, a także utrzymaniu armii, co wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji i prowadzeniem kilku działań równocześnie.

Gracze byli nowicjuszami – w ciągu ostatnich dwóch lat nie gra­li w żadną grę. Kramer spodziewał się, że z czasem nabiorą oni wpra­wy – co nie będzie świadczyło jednak o niczym szczególnym – i rze­czywiście tak się stało. Chciał jednak sprawdzić, czy granie wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania poznawczego. Oznaczałoby to,
że gry wideo zapewniają stymulację umysłową, która może opóźniać upośledzenie funkcji poznawczych związane z wiekiem lub je cofać.

Ku jego zadowoleniu, po ośmiu tygodniach gracze rzeczywiście osiągnęli wyższe wyniki w testach „kontroli wykonawczej” – któ­re mierzą między innymi umiejętność płynnego przechodzenia od jednego zadania do drugiego, pamięć roboczą, krótkotrwałą pamięć wzrokową i zdolność logicznego myślenia – niż pozostałe osoby w starszym wieku, które nie grały w tym czasie we wspomnianą grę. To właśnie te umiejętności poznawcze ulegają przeważnie upośledze­niu u osób po sześćdziesiątym roku życia. Co ciekawe, granie w gry nie wpłynęło w żaden sposób na umiejętności poznawcze studentów w wieku od dwudziestu do dwudziestu kilku lat. Najwyraźniej ten ro­dzaj aktywności służy ludziom w starszym wieku, ponieważ dotyczy sprawności umysłowych z wiekiem ulegających pogorszeniu.

To pierwszy tego rodzaju eksperyment dostarczający dowodów na to, że angażujące intelekt skomplikowane gry komputerowe mogą za­pobiegać pogorszeniu funkcji poznawczych w późniejszym wieku.

A co z prostymi grami wideo, takimi jak God of War, wymagają­cymi szybkiego przetwarzania informacji i szybkiego reagowania? Wyniki badań przeprowadzonych na University of Rochester w No­wym Jorku sugerują, że takie zręcznościowe gry komputerowe u osób w starszym wieku mogą przyczynić się do skrócenia czasu reakcji, zwiększenia tempa przetwarzania informacji, a także do poprawy pa­mięci i myślenia przestrzennego. Według wyników badania, istnieją wiarygodne dowody naukowe na to, że „sama czynność grania w grę akcji przyczynia się do znacznego skrócenia czasu reakcji”.

Co robić? Zachęcam do grania w gry wideo, w tym popularne gry Wii (wirtualne kręgle, tenis, golf, boks oraz program ćwiczeń fitness). Wypróbuj gry akcji, jeśli je lubisz. Prawdziwym wyzwaniem może być skomplikowana gra taka jak Rise of Nations. Kramer twierdzi, że nie ma gwarancji, iż każda gra wideo poprawi twoją sprawność umysłową lub odporność na chorobę Alzheimera. Z drugiej strony, jeśli gra jest stymulująca umysłowo i sprawia przyjemność, z pewnością wpłynie korzystnie na pracę mózgu. Na pewno pobudza umysł bardziej niż oglądanie telewizji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.