Zapomnij o paleniu

Nie zdziw się, jeśli obłoczek dymu papierosowego spowijający twoją głowę doprowadzi do „przymglenia” pamięci… lub cze­goś jeszcze gorszego. Jak wykazała analiza czterdziestu trzech badań, przeprowadzona niedawno przez naukowców z University of California w San Francisco, palenie prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko za­chorowania na alzheimera.

W zasadzie, im więcej palisz, tym szybciej mogą u ciebie wystąpić zarówno łagodne zaburzenia pamięci, jak i sama choroba Alzheimera. Naukowcy z UCLA odkryli, że palenie ponad jednej paczki papiero­sów dziennie przyspiesza wystąpienie choroby Alzheimera o dwa do trzech lat. Jeśli przez wiele lat nałogowo paliłeś i piłeś dużo alkoholu, a jesteś genetycznie podatny na chorobę Alzheimera (jesteś nosicie­lem genu ApoE4), możesz spodziewać się, że choroba ta zacznie się u ciebie o dziesięć lat wcześniej niż u osób, których nie dotyczy żaden z wymienionych wyżej czynników ryzyka.

Bierne palenie również może prowadzić do upośledzenia pamięci. Zdaniem brytyjskich badaczy, jeśli wdychasz dym z cudzych papie­rosów, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z pamięcią jest większe o 44 procent, niż gdybyś nie miał styczności z dymem.

To zrozumiałe, dym papierosowy zawiera bowiem tak zwane wol­ne rodniki, które dostają się do mózgu, a jak badania wykazują, są one czynnikiem bezpośrednio uszkadzającym korę mózgową. Dym pa­pierosowy sprzyja również występowaniu stanów zapalnych, będą­cych kolejną przyczyną neurodegeneracji. Nie zapominaj też o tym, że palenie może doprowadzić do udaru mózgu.

Jak zatem ustosunkować się do osobliwego, powszechnie panują­cego przekonania, iż palenie papierosów w rzeczywistości zapobiega chorobie Alzheimera? Rzeczywiście, kilka badań naukowych wykaza­ło taką zależność. Gdy jednak dr Janinę Caltado z University of California w San Francisco przyjrzała się wynikom tych badań, odkryła, iż hipotezę o tym, że palenie papierosów zapobiega chorobie Alzhei­mera potwierdzają wyłącznie wyniki tych badań, które zostały prowa­dzone przez naukowców związanych z przemysłem tytoniowym. Na­ukowcy niezwiązani z przemysłem tytoniowym wykazali dwukrotne zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera u osób palących papierosy.

Co robić? Wypróbuj wszelkie możliwe sposoby, by zwalczyć na­łóg. Im szybciej przestaniesz zatruwać mózg oparami dymu papie­rosowego, tym większe masz szanse na zapobieżenie chorobie Alz­heimera i pogorszeniu pamięci, a także rakowi, chorobom układu krą­żenia i udarom mózgu.

W stwierdzeniu, że nikotyna sama w sobie, bez dodatku substan­cji smolistych, zapobiega pojawieniu się choroby Alzheimera, może jednak tkwić ziarno prawdy. Naukowcy badają obecnie możliwość, iż nikotyna w postaci plastrów przyklejanych na skórę, które eliminują ryzyko związane z dymem papierosowym, działa korzystnie na mózg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.