Pij herbatę

Naukowcy odkryli fascynujący sposób, w jaki zwykła herbata mo­że uchronić mózg przed demencją. Najnowsze „ekscytujące”, zdaniem badaczy z UCLA, odkrycia wskazują na to, że jeśli pijesz co najmniej trzy kubki zielonej lub czarnej herbaty dziennie, prawdopodobieństwo wystąpienia udaru zmniejsza się o 21 procent. Gdy pije­my dwa razy więcej herbaty, ryzyko udaru spada o 42 procent. Trzeba przyznać, że mogłaby to być ogromna korzyść wynikająca z tak pro­stej czynności.

Oto najbardziej fascynująca nowina: wiele wyników badań wska­zuje na to, że herbata opóźnia pogorszenie sprawności poznawczych poprzedzające demencję w przebiegu choroby Alzheimera, a im wię­cej herbaty pijesz, tym dłużej zachowasz sprawną pamięć. Mieszkań­cy Japonii będący w starszym wieku, którzy pili zaledwie jeden kubek zielonej herbaty dziennie, mieli o 38 procent mniejsze ryzyko pogor­szenia funkcji poznawczych. Nowe badania UCLA wykazują, że Ame­rykanie w podeszłym wieku pijący czarną lub zieloną herbatę zaled­wie od jednego do czterech razy w tygodniu mają o 37 procent mniej
objawów pogorszenia sprawności poznawczych niż osoby niepijące herbaty.

Wiadomo, dlaczego herbata działa tak korzystnie. Jej liście zawie­rają wiele składników, które przenikają przez barierę krew-mózg i po­wstrzymują degenerację komórek nerwowych. Szczury laboratoryj­ne, które od początku pojono zieloną herbatą, miały w mniejszym stopniu uszkodzony hipokamp – obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć – a co za tym idzie znacznie lepszą pamięć i bardziej rozwinię­te umiejętności uczenia się w późniejszym wieku.

EGCG (galusan epigallokatechiny), antyoksydant zawarty w her­bacie, ma szczególnie korzystne działanie – może on neutralizować toksyczne działanie beta-amyloidu niszczącego komórki mózgowe, a także usuwać, czyli chelatować z mózgu szkodliwe żelazo. Izraelscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia, iż EGCG może nawet przywrócić do życia neurony obumierające wskutek postępującej de­generacji mózgu. Regeneracja obumierających komórek mózgowych to ogromna pomoc dla mózgu człowieka.

Co robić? Zacznij pić naturalną, czarną lub zieloną herbatę. Her­baty te korzystnie wpływają na starzejący się mózg, choć zielona her­bata zawiera trzy do czterech razy więcej antyoksydantów oraz bar­dzo wysokie dawki EGCG. Naturalna herbata instant, w butelkach lub puszkach, podobnie jak herbaty ziołowe zawiera niewielką ilość antyoksydantów. Aby zapewnić sobie jak największą ilość antyoksy­dantów, zaparzaj torebkę lub liście herbaty w gorącej wodzie przez co najmniej pięć minut. Nie dolewaj mleka – może ono zmniejszyć ilość przeciwutleniaczy w herbacie aż o 25 procent.

Aby dodatkowo chronić mózg, możesz zażywać ekstrakt z zielo­nej herbaty, zawierający duże dawki EGCG, dostępny w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach lub sklepach internetowych. Naukowcy izraelscy zalecają 300 do 400 miligramów dziennie czystego EGCG w formie suplementu, uznając tę dawkę za wystarczającą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.