Podsumowanie

Co teraz? Mam nadzieję, że sto prostych przedstawionych tu wska­zówek dostarczy ci informacji, pomysłów, sposobów i motywa­cji, by uodpornić mózg na negatywne czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla twojego umysłu oraz ogólnej sprawności w starszym wieku. A przecież istnieje jeszcze wiele innych ciekawych sposobów stymulowania mózgu.

Chociaż specjaliści prowadzący badania nad chorobą Alzheimera są wybitni i błyskotliwi, nadal poruszają się po niezbadanym do końca terenie, gdzie główne punkty orientacyjne nieustannie się zmieniają, gdzie wysuwane są wzajemnie sprzeczne teorie, gdzie toczą się burz­liwe debaty, pojawiają mylne tropy oraz gdzie marzy się o tym, by do­kładnie zidentyfikować genetyczne, metaboliczne i farmakologiczne czynniki, które pozwolą rozwikłać tajemnicę choroby, umożliwiając tym samym faktyczne jej leczenie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wiele nam jeszcze do tego brakuje.

 

Mam przeczucie, że zanim naukowcy będą potrafili zgodnie ustalić najlepsze metody zapobiegania, opóźniania i być może leczenia utraty pamięci, demencji i choroby Alzheimera spowodowanych podeszłym wiekiem, musimy dokonać jeszcze wielu odkryć dotyczących podsta­wowej natury beta-amyloidu i białka tau, roli genów oraz niezwykłych możliwości regeneracji komórek mózgowych.

Nie oznacza to, że powinieneś zwlekać z podejmowaniem działań mających na celu zmniejszenie indywidualnego ryzyka. Wszelkie po­dejmowane przez ciebie korzystne działania mogą opóźnić wystąpie­nie problemów z pamięcią oraz demencji o wiele dni, miesięcy lub lat. Nikt nie potrafi jednak stwierdzić, co jest dla ciebie najlepsze; nie istnieje żaden uniwersalny plan i prawdopodobnie nigdy taki nie po­wstanie.

Proponuję, byś w celu usprawnienia pracy mózgu stworzył, po­dobnie jak ja, własny plan działania, uwzględniając w nim takie me­tody dbania o mózg i całe ciało, które uznasz za najbardziej odpo­wiednie dla siebie. Pamiętaj, że komórki mózgowe są aktywne i, kiedy przestajesz działać automatycznie, zaczynasz szukać nowych rozwią­zań i podejmujesz wysiłek intelektualny, rozwijają się. Chodzi o to, by pobudzić do działania miliardy leniwych komórek mózgowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.