Skąd pomysł tego serwisu?

Ostatnimi laty zaobserwowałam, że prowadzi się coraz więcej ba­dań nad sposobami powstrzymania i opóźnienia choroby Alzhei­mera. Takie badania zawsze mnie interesowały, bo genetyczne predys­pozycje sprawiają, że w moim przypadku ryzyko zachorowania jest trzykrotnie wyższe. Często myślałam, że kiedy już zbiorę sto naukowo potwierdzonych możliwych sposobów uniknięcia choroby Alzheime­ra i pogorszenia pamięci spowodowanego podeszłym wiekiem oraz odroczenia ich aż do śmierci, napiszę o nich serwis, aby łatwiej było odpowiedzieć na pytanie: co mamy robić, czekając na upragniony lek na alzheimera?

W końcu znalazłam tych sto prostych sposobów wzmocnienia od­porności mózgu na procesy starzenia się i przygotowania go na spraw­ne funkcjonowanie aż do końca życia. Jestem świadoma, iż być może nie zechcesz wszystkich ich jednocześnie przetestować i że są takie, których być może nigdy nie wypróbujesz. Wyobraź więc sobie, że ten serwis jest jak duży bufet. Jeśli chcesz, możesz spróbować wszystkiego, ale możesz także nie mieć na to ochoty. Sugeruję jednak spróbowanie tego, co uznasz za interesujące. To prawda, że skutecz­ność konkretnych sposobów zależy od genetycznych różnic i indywidualnych upodobań. Na obecnym etapie badań nie można stwierdzić, które z tych sposobów okażą się najskuteczniejsze w twoim przypad­ku, choć wydaje się, że poprawę przynosi wszystko, co pobudza in­telektualnie, każdy rodzaj ćwiczeń fizycznych, kontakty towarzyskie i dieta bogata w antyoksydanty.

Jak wszystkim wiadomo, nauka pełna jest niespodzianek. Przez la­ta w medycynie panował pogląd, że wrzody gastryczne powstają na skutek stresu i niewłaściwej diety. Dopiero po dziesięciu latach au­stralijski lekarz udowodnił sceptykom, że wywołuje je bakteria Helicobacter pylori i że można je leczyć za pomocą antybiotyków. Pozwalam zatem sobie pisać również o niektórych teoriach naukowych spoza głównego nurtu. Pomimo ustalonych poglądów naukowych na temat choroby Alzheimera, nadal pod wieloma względami badania raz po raz przynoszą niespodzianki. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, co jest przyczyną choroby oraz jak jej zapobiegać.

W tym serwisie znajdziesz tylko takie sposoby zapobiegania, które mają oparcie w badaniach wiarygodnych naukowców; ekscen­tryczne pomysły pomijam, chyba że i one pochodzą z solidnych, nau­kowych źródeł.

Czy z nabożną czcią przestrzegam wszystkich zaleceń podanych w tym serwisie? W większości tak, zwłaszcza tych dotyczących diety i żywienia. Po ponad dziesięciu latach przerwy ponownie wróci­łam też do gry w tenisa, ale joga, podobnie jak aerobik w wodzie, to dla mnie coś nowego. W chwili gdy piszę te słowa, powinnam jeszcze za­dbać o picie filtrowanej wody i może przyłożyć się do rozwiązywania krzyżówek i gry w scrabble – nigdy tego nie potrafiłam. Mam nadzie­ję, że napisanie  tego serwisu było solidnym bodźcem intelektualnym, choć czasem z jej powodu nie spałam (a to nie jest dobre dla móz­gu). Nie mam problemu z kontaktami towarzyskimi (co jest dobre dla mózgu), choć bycie pisarzem z definicji oznacza siedzący tryb ży­cia i długie godziny pracy w samotności. Niezbyt często chodzę też na spacery poza miasto i prawdopodobnie spędzam o wiele za dużo cza­su na oglądaniu filmów. Wolę jednak myśleć, iż pobudzają mnie one intelektualnie, chociaż nie mam na to dowodów. Co dla mnie najważ­niejsze – fakt, że mój siedemdziesięcioośmioletni mózg wydaje się funkcjonować dość dobrze, pomimo moich niekorzystnych genów. Chciałabym, aby tak pozostało. Mimo to jestem świadoma, iż życie, podobnie jak nauka, jest pełne niespodzianek. Nie wiadomo, czy czeka mnie w przyszłości choroba Alzheimera, ale robię, co mogę, aby nie dać się jej dogonić i zachęcam cię do tego samego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.