Dowiedz się więcej o estrogenie

Kobiety to 68 procent pacjentów chorych na alzheimera. Dlaczego chorują częściej niż mężczyźni? Jedno z możliwych wyjaśnień to fakt, że po prostu dłużej żyją. Ale to prawdopodobnie nie wszyst­ko. Alzheimer być może częściej atakuje kobiety, ponieważ w wieku średnim (zazwyczaj około pięćdziesiątego pierwszego roku życia) tra­cą one ochronę, jaką daje im hormon o nazwie estrogen.

Sprytnym rozwiązaniem może być stosowanie estrogenowej tera­pii zastępczej. Tak właśnie rutynowo postępowano aż do 2002 roku, kiedy to duże badanie  przeprowa­dzone przez National Institutes of Health wykazało, iż u kobiet, które zaczęły przyjmować estrogen po sześćdziesiątym piątym roku życia, częściej stwierdzano problemy z sercem, udary, raka piersi oraz demencję. Była to tak zaskakująca informacja, że miliony kobiet nagle odrzuciły tabletki hormonalne.
Według dr. nauk medycznych S. Mitchell Harman z Kronos Longevity Research Institute w Phoenix rezygnacja z estrogenu może mieć jednak tragiczne konsekwencje. Podkreśla on, iż zdecydowana większość dowodów świadczy o korzystnym wpływie estrogenu na starzejący się mózg. Pobudza on między innymi, rozwój nowych neu­ronów, wzmacnia dendryty i synapsy, które odgrywają kluczową rolę w przesyłaniu informacji, podnosi poziom neuroprzekaźników wpły­wających na pamięć i nastrój oraz poprawia krążenie krwi w mózgu.

Estrogen najwyraźniej chroni neurony, a nagły spadek jego po­ziomu w okresie menopauzy jest „w dużej mierze odpowiedzialny za szybsze pogarszanie się sprawności poznawczych u kobiet na skutek starzenia się” – twierdzi Harman. Naukowiec prowadzi duże badanie sponsorowane przez National Institutes of Health i bada wpływ estro­genu na kobiety młodsze, dopiero wchodzące w okres menopauzalny. Powołuje się na kilkanaście badań wykazujących, iż estrogen korzyst­nie wpływa na umiejętności poznawcze oraz nastrój, a także łagodzi problemy z pamięcią u kobiet w wieku menopauzalnym i pomenopauzalnym.

Jednakże wydaje się, iż istotne znaczenie ma wiek, w którym ko­bieta zaczyna estrogenową terapię zastępczą. Pierwsze badanie Na­tional Institutes of Health wykazywało szkodliwe działanie, twierdzi Harman, ponieważ kobiety zaczęły przyjmować estrogen o wiele za późno – kiedy już miały zmiany w tętnicach lub w mózgu albo wczesne objawy alzheimera. Jeśli organizm kobiety był już stary, kiedy na­gle zaczęto uzupełniać poziom estrogenu, starając się osiągnąć wcześ­niejszy poziom, pogorszyło to tylko sytuację.

W badaniach probówkowych wykazano, że estrogen wprowadza­ny do komórek mózgowych już uszkodzonych przez beta-amyloid (a dotyczy to większości starych komórek mózgowych) sprzyja śmier­ci neuronów. Kiedy jednak zdrowym komórkom mózgowym poda­wano najpierw estrogen, a dopiero potem beta-amyloid, wpływało to korzystnie na ich przetrwanie. Zatem przyjmowanie estrogenu tuż po pięćdziesiątce może wpływać korzystnie na mózg, ale przyjmowanie go o pięć, dziesięć lub nawet dwadzieścia lat później, czyli po sześć­dziesiątce lub siedemdziesiątce, może być szkodliwe.

To nie wszystko. Estrogen zalecany dziś w terapii zastępczej to estradiol, a nie popularny niegdyś estrogen pozyskiwany z końskie­go moczu i stosowany w badaniu Womens Health Initiative. Estra­diol ma pochodzenie roślinne i jest identyczny z ludzkim estradio­lem – główną formą estrogenu produkowanego przez kobiece ciało przed menopauzą. Ponadto, coraz bardziej preferowanym sposobem przyjmowania estrogenu są nie tabletki doustne, lecz plastry. Harman w swoich badaniach klinicznych stosuje oba sposoby. Oczekuje się, że naturalny estrogen zawarty w plastrach zwiększy korzyści, a zminimalizuje skutki uboczne.

Co robić? Jak twierdzi Harman, estrogenowa terapia zastępcza może przyczynić się nie tylko do ocalenia mózgu, ale także starzeją­cych się kości i serca. Oto jego rada: zacznij przyjmować estrogen na­tychmiast, gdy zacznie się menopauza i kontynuuj przez nieokreślony czas, chyba że stan twojego zdrowia na to nie pozwoli. A jakie dawki? Harman twierdzi, iż powinny to być niskie dawki w postaci plastrów naklejanych na skórę (np. plastry z dawką estrogenu 50 mcg). Jeśli menopauza skończyła ci się pięć lat temu i dotąd nie zaczęłaś przyj­mować estrogenu, nie rób już tego. Jeśli zaczęłaś przyjmować estro­gen w okresie menopauzy, a nawet później, potem zaś przerwałaś ku­rację na okres powyżej pięciu lat, także nie zaczynaj od nowa, bo to mogłoby przyspieszyć demencję i chorobę Alzheimera, jak również udar i choroby serca. Oczywiście, zawsze omów z lekarzem indywi­dualne kwestie zdrowotne, co pomoże ci podjąć decyzję.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.