Dbaj o siebie

Praktycznie wszystkie twoje działania i odczucia względem same­go siebie oraz innych ludzi mają wpływ na to, czy jesteś podatny na utratę pamięci oraz wystąpienie objawów choroby Alzheimera spo­wodowanych podeszłym wiekiem. Poczucie osamotnienia i izolacji, a także brak kontaktów towarzyskich oraz wsparcia, podobnie jak przygnębienie, stres i depresja stanowią znaczące czynniki ryzy­ka. Spokój i optymizm, posiadanie szerokiego grona przyjaciół i ro­dziny oraz udział w imprezach towarzyskich zwiększają odporność na pogorszenie sprawności poznawczych. Zadbaj więc nie tylko o ak­tywność fizyczną i umysłową, ale także społeczną. Może to wyma­gać pewnego wysiłku, ale pamiętaj, że życie towarzyskie służy pracy mózgu, a kontakty międzyludzkie korzystnie wpływają na komórki mózgowe.

Prawidłowa praca mózgu zależy również od funkcjonowania całe­go ciała. Sprawność umysłowa ściśle wiąże się z funkcjonowaniem ca­łego organizmu, w tym także ze stanem oczu, zębów, tarczycy, układu odpornościowego oraz przede wszystkim układu krążenia. Jeśli jakaś część twojego ciała funkcjonuje nieprawidłowo, najprawdopodobniej odbije się to na pracy mózgu. Nie lekceważ rutynowych badań oczu i zębów, a ponadto kontroluj ciśnienie krwi, poziom cukru i chole­sterolu we krwi oraz wagę ciała. Leczenie problemów zdrowotnych w średnim i późniejszym wieku może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo późniejszego pogorszenia pamięci i wystąpienia demen­cji. Podsumowując, dbałość o zdrowie umysłowe i fizyczne przynosi korzyści również mózgowi.

Czy jednak sprawność umysłowa nie zależy w pewnym stopniu od genów? Oczywiście, że tak. Prawidłowe postępowanie nie daje żad­nych gwarancji, iż unikniemy choroby Alzheimera. Dlatego koniecz­nie musimy wspierać badania nad skutecznymi metodami leczenia oraz wysiłki służące złagodzeniu cierpienia chorych i ich rodzin.

Wspaniała wiadomość jest taka, że nawet osoby najbardziej po­datne na tę chorobę mogą opóźnić wystąpienie poważnych sympto­mów degeneracji poznawczej i demencji oraz uniknąć najgorszych objawów chorobowych. Na korzyść tych wskazówek przemawiają dane naukowe, przedstawiane przez coraz większą liczbę naukowców bada­jących chorobę Alzheimera, którzy popierają wyłaniającą się rewolu­cyjną ideę, że można uchronić się przed alzheimerem.. Być może nawet za­stosowanie się do zaledwie kilku z tych sugestii przyniesie ci ogromne korzyści. Naukowcy przewidują, że opóźnienie wystąpienia choroby Alzheimera o zaledwie pięć lat przynajmniej w połowie przypadków może ocalić przed rozwojem tej niszczycielskiej choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.