Dbaj o tarczycę

Objawy zaburzeń funkcjonowania tarczycy mogą przypominać symptomy choroby Alzheimera, dlatego też niekiedy u osób z chorobami tarczycy błędnie diagnozuje się demencję. Na szczęście funkcjonowanie tarczycy można zazwyczaj uregulować za pomocą le­ków, objawy się cofną.

Jest to jednak wystarczający powód, by zadbać o tarczycę. Nie­prawidłowe jej funkcjonowanie może doprowadzić do wystąpienia choroby Alzheimera. Najnowsze badania wykazują, że ryzyko jest dwukrotnie większe u kobiet, które mają problemy z tarczycą.

Doktor nauk medycznych Zaldy S. Tan wraz ze współpracowni­kami z Harvard Medical School and Boston University School of Me­dicine przez trzynaście lat kontrolował stan zdrowia ponad 1800 męż­czyzn i kobiet (średnia wieku siedemdziesiąt jeden lat). W momen­cie rozpoczęcia badania wszystkie osoby były sprawne pod względem umiejętności poznawczych; pod koniec badań, u około 11 procent ba­danych zdiagnozowano chorobę Alzheimera.

Kobiety, u których wykryto nadczynność lub niedoczynność tar­czycy – a co za tym idzie najwyższy lub najniższy poziom hormonu stymulującego działanie tarczycy (TSH) we krwi – dwa razy częściej chorowały na chorobę Alzheimera niż kobiety, u których poziom tego hormonu we krwi utrzymywał się w normie. Co ciekawe, badania te nie wykazały zwiększonej podatności na chorobę Alzheimera u męż­czyzn, których tarczyca nie funkcjonowała prawidłowo. Wyniki prze­prowadzonych później holenderskich badań wskazują jednak na to, że ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera u mężczyzn w podeszłym wieku, u których stwierdzono nadczynność tarczycy, jest o 20 pro­cent większe niż u mężczyzn z niedoczynnością tarczycy lub zdrową tarczycą.

Jak to się dzieje, że zaburzenia funkcjonowania tarczycy prowadzą do wystąpienia choroby Alzheimera? Naukowcy sugerują kilka praw­dopodobnych przyczyn: nadmiar hormonów tarczycy może niszczyć komórki nerwowe, zmniejszać ilość neurotransmitera o nazwie acety­locholina lub prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych mó­zgu. Niedobór hormonów może zwiększać ilość toksycznego beta-amyloidu w komórkach mózgu.

Co robić? Jeśli podejrzewasz u siebie problemy z tarczycą, wy­konaj rutynowe badania. Jeśli zdiagnozowano u ciebie chorobę Alz­heimera, zbadaj tarczycę, by upewnić się, że nie postawiano błędnej diagnozy. W badaniach przeprowadzonych na Harvard Boston University poziom hormonu TSH u badanych, u których stwierdzono wyższe ryzyko zachorowania na alzheimera, wynosił mniej niż 1,0 lub więcej niż 2,10 jednostek. Naukowcy zauważają, że jeśli zamiast za­zwyczaj stosowanych norm przyjąć normy podane powyżej, to liczba osób, których wyniki nie są prawidłowe, zwiększa się. Problemy z tar­czycą zwykle można rozwiązać, podając odpowiednie leki.

Zaburzenia funkcjonowania tarczycy wywołują wiele objawów, ale najbardziej powszechne oznaki jej niedoczynności to zmęczenie, de­presja i przyrost wagi ciała. Oznakami nadczynności tarczycy są nato­miast: rozdrażnienie, utrata wagi, podwyższone tętno spoczynkowe, osłabienie mięśni, wyraźne drżenie rąk oraz bezsenność. Pogorszenie sprawności poznawczych może być objawem zarówno niedoczynno­ści, jak i nadczynności tarczycy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.