Dbaj o zęby

Jak wynika z badań przeprowadzonych na University of West Virginia School of Dentistry osoby cierpiące na choroby zębów i dzią­seł częściej osiągają gorsze wyniki w testach poznawczych i pamięci. Richard Crout, dr chirurgii szczękowej, przypuszcza, że infekcje to­warzyszące chorobie dziąseł powodują wydzielanie substancji wywo­łujących stany zapalne i przenikających do obszarów mózgu odpowie­dzialnych za pamięć. Mogą one mieć toksyczny wpływ na komórki mózgowe. Dlatego też Crout twierdzi, że mycie i czyszczenie zębów nicią dentystyczną oraz zapobieganie chorobom dziąseł służy nie tyl­ko zdrowiu zębów i dziąseł, ale także zachowaniu lepszej pamięci.

Badania przeprowadzone na University of Southern California, w których porównano pary bliźniaków, wykazały że jeśli zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zębów, charakteryzujące się wypada­niem lub ruszaniem się zębów, wystąpiło przed trzydziestym piątym rokiem życia, podatność na demencję w późniejszym wieku była czte­rokrotnie wyższa. Można przypuszczać, że długotrwałe stany zapal­ne nie tylko osłabiają strukturę dziąseł, ale uszkadzają również tkankę mózgową.

Według neurologów z Columbia University’s College of Physi- cians and Surgeons Amerykanie w średnim wieku, którzy chorują na ostre zapalenie dziąseł, będące pierwszą oznaką chorób przyzę­bia, mają dwu- lub trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów pogorszenia pamięci i sprawności niż osoby niecierpiące na tę dole­gliwość.

Co robić? Zadbaj o to, aby wszyscy członkowie rodziny jak naj­wcześniej podjęli odpowiednie leczenie, by zapobiec krwawieniu i stanom zapalnym dziąseł w późniejszym wieku. Zdaniem specjali­stów możesz w ten sposób zapobiec wystąpieniu stanów zapalnych mózgu, prowadzących do utraty pamięci i demencji na starość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.