Przepisywanie NSAID

Naukowcy nie są jednomyślni, jeśli chodzi o przepisywanie NSAID (niesterydowych leków przeciwzapalnych) w celu za­pobiegania chorobie Alzheimera. Teoretycznie leki te są atrakcyj­ne, ponieważ zwalczanie stanów zapalnych, w przypadku których są stosowane, zmniejsza ryzyko alzheimera. Ich potencjalne możliwo­ści wzbudziły podekscytowanie wśród naukowców, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy istotnie są skuteczne.

W pierwszym dużym badaniu NSAID wypadły fatalnie. Alzheimers Disease Anti-InflammatoryPrevention Trial (ADAPT) – (Pró­ba zapobiegania chorobie Alzheimera za pomocą leków przeciw­zapalnych) – kontrolowane badanie, w którym udział wzięło 2500 Amerykanów w wieku powyżej siedemdziesięciu lat z wysokim ryzy­kiem alzheimera, nie dostarczyło dowodów na to, że dwa leki z gru­py NSAID – celecoxib (Celebrex) i naproxen (Aleve) – po dwóch latach ich stosowania zapobiegały chorobie Alzheimera. Badanie zawieszono. Jednakże dalsze dane sugerują, że ich działanie ochronne wystąpiło kilka lat później. W analizie opublikowanej w październiku 2009 roku stwierdzono, iż zażywanie naproxenu faktycznie zmniej­szyło liczbę nowych przypadków choroby Alzheimera aż o 2/3. Oznacza to, że dwuletnie stosowanie środków przeciwza­palnych u osób starszych kilka lat później podziałało ochronnie na mózg. Eksperci niezwiązani z badaniem twierdzą, że jeśli to prawda, są to doskonałe wieści, ale w tej chwili nic nie wiadomo na pewno. Badanie nadal trwa.

Jest jeszcze ibuprofen, sprzedawany również pod nazwami: Advil i Motrin, który dobrze wypadł w kilku badaniach. Naukowcy z Boston University, którzy przeanalizowali karty medyczne niemal 250 tysięcy pacjentów z Department of Veterans Affairs wysnuli wniosek, że regularne zażywanie ibuprofenu przez ponad cztery lata zmniejszyło ryzyko alzheimera o 44 procent. Przyjmowanie jakich­kolwiek leków z grupy NSAID, w tym ibuprofenu, przez cztery lata zmniejszało ryzyko o jedną czwartą. Przyjmowanie NSAID przez rok do czterech lat zmniejszało ryzyko o 20 procent, a krócej niż rok nie miało żadnego znaczenia.

Naukowcy wierzą, że ibuprofen może skuteczniej niż inne leki NSAID zapobiegać chorobie Alzheimera, ponieważ ma on działanie nie tylko przeciwzapalne. Badania pokazują, że obniża też poziom be­ta-amyloidu, lepkiej substancji znajdującej się w komórkach mózgo­wych, która wywołuje alzheimera.

A co z aspiryną w małych dawkach? Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w Holandii, może ona pomóc, ale nie ze wzglę­du na swoje właściwości przeciwzapalne, lecz ze względu na działanie antykoagulacyjne. Z drugiej jednak strony, może wcale nie pomaga. Tak uważają naukowcy brytyjscy, którzy nie stwierdzili, aby zażywa­nie niskich dawek aspiryny przez pięć lat przez osoby w wieku powy­żej pięćdziesięciu lat chroniło je przed chorobą Alzheimera.

Chociaż są i inne opinie – badanie przeprowadzone niedawno na University of Washington pozwala wnioskować, że rozmaite le­ki z grupy NSAID mogą zwiększać ryzyko alzheimera o 30 procent. Trudno to wyjaśnić, twierdzi jeden z naukowców, który uważa, że le­ki NSAID okażą się pomocne w zapobieganiu chorobie Alzheimera u niektórych osób, zwłaszcza tych, które są nosicielami genu ApoE4. Dodaje jednak: „Ale jeszcze tego nie wiemy”.

 

Co robić? Jeśli przyjmujesz aspirynę ze względu na problemy sercowo-naczyniowe, kontynuuj terapię pod kontrolą lekarza i miej na­dzieję, że uchroni cię ona również przed udarem i demencją. Spe­cjaliści nie zalecają przyjmowania leków NSAID, w tym aspiryny i ibuprofenu, tylko po to, aby zapobiegać chorobie Alzheimera. Do­wody nadal nie są jednoznaczne, zaś ryzyko, zwłaszcza krwawienia je­litowego, może przeważać nad ewentualnymi korzyściami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.