Obturacyjny bezdech senny

Około dwudziestu milionów Amerykanów cierpi na zaburzenie snu, polegające na kurczowym wdychaniu powietrza i głośnym chrapaniu; niekiedy występuje ono nawet setki razy w ciągu nocy. Dzieje się tak w wyniku obniżenia napięcia w mięśniach gardła i ust, przez co język opada w stronę przełyku, blokując tchawicę i odcina­jąc dopływ tlenu. Dolegliwość ta nazywana jest obturacyjnym bez­dechem sennym. Większość ludzi lekceważy ją i uznaje za niegroź­ny problem.

Naukowcy z UCLA odkryli jednak, że może ona mieć poważ­ne konsekwencje dla mózgu. Za pomocą rezonansu magnetycznego wykryli u pacjentów cierpiących na bezdech senny podobny ubytek tkanki mózgowej, jak u pacjentów chorych na alzheimera. W rzeczywistości obszar mózgu odpowiadający za procesy pamięciowe u pa­cjentów cierpiących na bezdech senny był nawet o 20 procent mniej­szy. Doktor Ronald Harper, profesor neurobiologii w UCLA David Geffen School of Medicine, mówi o „sporym ubytku komórek” wska­zującym na to, że pacjenci cierpią na długotrwałe „poważne uszko­dzenie mózgu, upośledzające pamięć i procesy myślowe”.

Doktor Harper przypuszcza, że za ubytek komórek nerwowych odpowiedzialny jest brak tlenu. Wyjaśnia on, że podczas epizodu bez­dechu naczynia krwionośne w mózgu kurczą się, odcinając dopływ tlenu do komórek nerwowych i doprowadzając do ich obumarcia. Proces ten prowadzi również do stanu zapalnego, a tym samym do dalszego uszkodzenia tkanki mózgowej.

Według badaczy bezdech senny nie wywołuje alzheimera, lecz prowadzi do pogorszenia funkcji poznawczych. Naukowcy z University of California w San Diego donoszą, że 70-80 procent pacjentów chorych na alzheimera cierpi również na bezdech senny. Grupa badaczy pod kierownictwem dr Soni Ancoli-Israel, profesor psychiatrii, odkryła, że leczenie bezdechu sennego u chorych na alzheimera me­todą „stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych” (CPAP) wpłynęło na poprawę ich wyników w testach poznawczych.

Co robić? Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na bezdech senny, za­sięgnij porady medycznej – najlepiej w klinice leczenia zaburzeń snu – i poddaj się leczeniu. Doktor Harper twierdzi, że im wcześniej zo­stanie postawiona diagnoza i podjęte leczenie, tym większe są szanse, że uszkodzenia mózgu oraz potencjalna utrata pamięci wystąpią póź­niej. Po zastosowaniu terapii CPAP poprawa funkcji poznawczych na­stępuje również u pacjentów cierpiących na bezdech senny, lecz nie wykazujących objawów demencji. Terapia ta polega na zakładaniu maski oddechowej pokrywającej usta.i/lub nos, zapewniającej stały dopływ powietrza podczas snu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.