Słabe mięśnie mogą być oznaką nadchodzącej choroby

Aby utrzymywać mózg w formie, nie wystarczy skupiać się wyłącznie na ćwiczeniach aerobowych. Wzmacnianie mięśni także po­maga uchronić ten organ przed alzheimerem. Specjaliści uważają, że u podstaw zarówno osłabienia mięśni, jak i pogorszenia się sprawno­ści poznawczych leżą częściowo te same zmiany patologiczne, dlate­go wzmacnianie mięśni przekłada się na poprawę funkcjonowania mózgu.

W badaniach przeprowadzonych na Rush University Medical Cen­ter w Chicago dr Patricia Boyle odkryła, że osoby starsze ze słabszy­mi mięśniami były bardziej narażone na pogorszenie funkcjonowa­nia poznawczego niż na chorobę Alzheimera. Osoby z najsilniejszymi mięśniami miały niższe o 61 procent prawdopodobieństwo zachoro­wania na alzheimera w porównaniu z osobami, które miały najsłabsze mięśnie.

Które partie mięśni były najlepszym wskaźnikiem ryzyka alzhei­mera? Według dr Boyle słabszy chwyt dłoni oraz słabe mięśnie klatki piersiowej i mięśni brzucha kontrolujących oddychanie. Poprzednio zauważyła ona, że pogorszenie siły uchwytu w tempie 0,45 kg na rok w ciągu pięciu lat zwiększało ryzyko alzheimera o 9 procent.

Ponadto ryzyko alzheimera wzrasta równocześnie z tym, jak osoby starsze stają się coraz bardziej wątłe. Oznaki osłabienia to utrata ma­sy mięśniowej (sarkopenia), osłabienie chwytu, mniejsza aktywność fizyczna, wyczerpanie i utrata wagi – nieco ponad 2 kg lub 5 procent wagi rocznie.

Na szczęście trening siłowy może zapobiegać utarcie mięśni i po­prawiać funkcjonowanie poznawcze u starszych ludzi. Kobiety w wie­ku od sześćdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu pięciu lat, które ćwi­czyły z hantlami i na sprzęcie typu atlas godzinę lub dwie tygodniowo przez rok, na testach poszczególnych sprawności poznawczych osiągały lepsze wyniki, co wykazało badanie przeprowadzone przez dr Teresę Liu-Ambrose z University of British Columbia w Vancouver. U kobiet tych tak zwane funkcje wykonawcze, czyli umiejęt­ność planowania i realizowania zadań, podejmowania decyzji, rozwią­zywania konfliktów i skupienia uwagi, poprawiły się o 10-12 procent w porównaniu do kobiet, które wykonywały mniej męczące ćwicze­nia tonizujące i wyrabiające poczucie równowagi.

Także i w przypadku mężczyzn w wieku powyżej sześćdziesięciu pięciu lat, prowadzących siedzący tryb życia, którzy przez sześć mie­sięcy wykonywali ćwiczenia oporowe na specjalnym sprzęcie (przy­rząd do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, mięśni nóg, mięśni pro­stych brzucha, mięśni dwugłowych ud i mięśni dolnej części pleców) wyniki na teście sprawności poznawczych były lepsze, niezależnie od tego, czy intensywność ćwiczeń była umiarkowana, czy wysoka.

Co robić? Nie ma wątpliwości: powinieneś ćwiczyć mięśnie, aby były silne. Aby wzmacniać mięśnie nóg, spaceruj pół godziny dzien­nie. Wykonuj też umiarkowanie trudne ćwiczenia z podnoszeniem ciężarków oraz inne ćwiczenia typu oporowego, aby zwiększyć ma­sę i wzmocnić określone partie mięśni. Specjaliści zalecają osiem do dziesięciu ćwiczeń siłowych (osiem do piętnastu powtórzeń każde­go z nich) dwa lub trzy razy w tygodniu. Może będziesz wolał ćwi­czyć w siłowni, ale mięśnie możesz także wzmocnić, wykonując pro­ste ćwiczenia w domu. Godzina na siłowni kilka razy w tygodniu lub codzienne sesje w domu, trwające od dziesięciu do dwudziestu mi­nut, mogą wiele zmienić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.