Zwalczaj stany zapalne

Niedawno naukowcy uważali, że w tkance mózgu nie może po­wstać stan zapalny. Mylili się. Może się tam utrzymywać proces zapalny o umiarkowanym nasileniu, który niszczy neurony i zwiększa twoją podatność na utratę pamięci oraz alzheimera, jak twierdzi zna­ny naukowiec dr Joseph Rogers z Banner Sun Health Research Institute w Arizonie, Alzheimer Disease Center of the National Institute on Aging.

Choć nie do końca rozumiemy, dlaczego pojawia się taki chronicz­ny stan zapalny, ale widoczne pod mikroskopem zniszczenia, jakie po­woduje, są straszne twierdzi Rogers. Wyjaśnia, iż generalnie jest to normalna reakcja układu odpornościowego. Żerne komórki odpor­nościowe, noszące nazwę mikrogleju, postrzegają toksyczny beta-amyloid (obecny zarówno w zdrowych, jak i chorych mózgach) jako obcego najeźdźcę i zażarcie go atakują w celu usunięcia. W trakcie te­go procesu mikroglej przesadza i niechcący niszczy miliony zdrowych komórek mózgowych niezbędnych dla myślenia i uczenia się. Z cza­sem to nieustanne umiarkowane pobudzenie immunologiczne przy­czynia się do śmierci i zaburzeń komórek mózgowych, sprzyjając tym samym powstaniu alzheimera, jak wyjaśnia Rogers.

Skąd możesz wiedzieć, czy stan zapalny mózgu może być proble­mem? Pośrednią odpowiedź otrzymasz dzięki badaniu krwi, które mierzy ilość substancji przeciwzapalnych. Co najmniej dziesięć ba­dań wykazało, że wysokie stężenie markerów zapalnych, takich jak białko C-reaktywne (CRP), związane jest z wyższym ryzykiem demencji i upośledzenia pamięci. W pewnym dużym badaniu trwają­cym dwadzieścia pięć lat, osoby z najwyższym poziomem CRP mia­ły niemal trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia demencji niż osoby z najniższym jego poziomem. Badanie przeprowadzone niedawno w Mayo Clinic wykazało, że ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych u osób z ostrym stanem zapalnym krwi jest o 40 procent wyższe. Eks­perci twierdzą, że stany zapalne to bez wątpienia główny wróg starze­jącego się mózgu.

Co robić? Wszystko, co może przyczynić się do opanowania stanu zapalnego. Przede wszystkim wykonaj badanie krwi na poziom CRP, aby dowiedzieć się, czy w twoim organizmie utrzymuje się stan zapal­ny. Aby go zwalczać, bądź aktywny fizycznie i codziennie idź na ener­giczny spacer trwający trzydzieści do czterdziestu pięciu minut. Jedz tłuste ryby i/lub zażywaj suplementy oleju rybnego; tłuszcz omega-3 zawarty w rybach ma silne działanie przeciwzapalne. Ogranicz spo­życie tłuszczów nasyconych, trans i omega-6, które sprzyjają zapale­niom. Stosuj dietę śródziemnomorską. Odchudź się, aby zmniejszyć obwód talii, bo tłuszcz odłożony na brzuchu sprzyja stanom zapalnym. Spożywaj składniki odżywcze i anty oksydacyjne, które działają przeciwzapalnie – na przykład kurkuminę w curry, witaminę C, wi­taminę E, kwas alfa liponowy. Statyny mają silne właściwości prze­ciwzapalne, dlatego niektórzy naukowcy uważają, że przeciwdziałają chorobom serca; badania nie potwierdzają jednak, że statyny są sku­teczne w zapobieganiu chorobie Alzheimera.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.