Aktywność twojego mózgu

Naucz się nowego słówka, a hipokamp w twoim mózgu natych­miast się uaktywni, zanim przekaże tę informację do trwałego zakodowania. Wszystko, co nowe, pobudza twój mózg, twierdzi dr nauk medycznych Arnold Scheibel, były dyrektor Brain Research In-stitute na UCLA. Wyjaśnia on: „Mózg działa w taki sposób, aby uak­tywniać się, gdy pojawia się coś nowego i egzotycznego. To ewolu­cyjny mechanizm przetrwania, który wykształcił się, gdy musieliśmy uważać na drapieżców”.

Ta reakcja na nowość, jak określają ją psychologowie, może po­móc mózgowi przetrwać zagrożenie chorobą Alzheimera. Nowe my­śli lub doświadczenia pobudzają wzrost dendrytów w komórkach nerwowych, zwiększając tym samym objętość mózgu. Mózgi zwie­rząt laboratoryjnych, które mogły bez przeszkód badać nową prze­strzeń, wydzielają dodatkową ilość acetylocholiny, tak zwanego hor­monu pamięci. Właśnie dlatego ludzie powinni być nie tylko aktywni umysłowo, ale ciągle zajmować się czymś nowym, wyjaśnia Scheibel. Poszukiwanie nowych doświadczeń działa korzystnie na strukturę i funkcjonowanie mózgu.

Jakakolwiek aktywność umysłowa, mająca na celu zapobieganie chorobie Alzheimera, musi być stymulująca, co zazwyczaj oznacza no­wość, zgadza się Robert S. Wilson neuropsycholog z Rush University Medical Center w Chicago. Dodaje on, że automatyczne rozwiązanie jednej czy dwóch krzyżówek nie obudzi leniwych komórek mózgo­wych. Aby tego dokonać, trzeba zrobić coś, czego się jeszcze nie robiło.

Naukowcy z Case Western Reserve University w Cleveland, prze­prowadzający serię badań, określili, jakiego rodzaju aktywność umy­słowa podejmowana w wolnych chwilach najbardziej chroni przed chorobą Alzheimera. Numer jeden: zajmowanie się czymś nowym, na drugim miejscu rozmowa o pomysłach. Ponadto osoby, które mię­dzy dwudziestym a pięćdziesiątym rokiem życia były mniej aktywne fizycznie i umysłowo, miały o 250 procent wyższe ryzyko zachorowa­nia na alzheimera na starość.

Zgadnij, jaka czynność najbardziej zwiększała ryzyko zachorowa­nia na alzheimera? Oglądanie telewizji. Oto zaskakujący fakt: u osób w średnim wieku (między czterdziestym a pięćdziesiątym dziewią­tym rokiem życia) ryzyko zachorowania na alzheimera wzrastało o 30 procent wraz z każdą kolejną godziną spędzoną na oglądaniu te­lewizji dziennie. Doktor nauk medycznych Robert Friedland zgadza się, iż telewizja może pobudzać intelektualnie, ale nie wtedy, gdy lu­dzie oglądają ją, będąc na pół przytomni. Ponadto bierne oglądanie telewizji zastępuje pobudzające umysł rozrywki.

Co robić? Wszystko, co nowe. Możliwości są niewyczerpane: ucz się nowego słówka codziennie. Zacznij szyć patchworki, uczyć się gry na pianinie, stepowania, malarstwa, zacznij układać puzzle, zwiedzaj nowe miejsca. Odwiedzaj muzea. Naucz się nowego języka, nowej gry karcianej lub planszowej. Wstąp do klubu czytelnika. Zapisz się na ja­kiś kurs dla dorosłych. Naucz się obsługiwać program Photoshop na komputerze. Rób cokolwiek, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. A kie­dy osiągniesz biegłość, zajmij się kolejną rzeczą. Przez całe życie szu­kaj nowości.

Wielu naukowców uważa, że lata spędzone na pobudzaniu komó­rek mózgowych poprzez poszukiwanie nowości i uczenie się, poma­gają skutecznie uchronić się przed pogorszeniem sprawności inte­lektualnej i chorobą Alzheimera. Przez cały dzień stawiaj więc przed swoim umysłem wyzwania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.