Zapobiegaj udarom mózgu

Udar mózgu to inaczej incydent mózgowo-naczyniowy któremu powinieneś zapobiegać z dwóch ważnych powodów: wywołuje on określone uszkodzenia mózgu oraz sprzyja wystąpieniu choroby Alzheimera. Nawet jeśli w mózgu już toczą się procesy patologiczne, towarzyszące chorobie Alzheimera, objawy chorobowe wcale nie mu­szą wystąpić, jeśli nie dojdzie do udaru, powodującego dalsze uszko­dzenia mózgu oraz demencję. Wystąpienie fazy ostrej udaru mózgu co najmniej dwukrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia objawów Alzheimera.

W niektórych przypadkach niewielki choćby udar w strategicz­nych obszarach mózgu może zwiększyć ryzyko wystąpienia choro­by Alzheimera nawet dwudziestokrotnie, jak dowodzi przełomowe odkrycie, którego dokonał znany badacz mózgu dr David Snowdon z University of Kentucky. Jeśli uszkodzeniom poudarowym współto­warzyszy obecność splątków i blaszek, charakterystycznych dla cho­roby Alzheimera, to nasilają one proces degeneracji mózgu bardziej niż każde z nich z osobna. Snowdon twierdzi: „Udar wraz z chorobą Alzheimera nie tworzy równania jeden dodać jeden równa się dwa. Przypomina to raczej równanie: jeden dodać jeden równa się cztery lub pięć”.

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, naukowcy donoszą, że po udarze mózg produkuje większe ilości toksycznego beta-amyloidu – lepkiej mazi wywołującej chorobę Alzheimera. Badacze z Columbia University przypuszczają, że produkcję beta-amyloidu pobudza pe­wien rodzaj białka wydzielanego w następstwie udaru. Udarom towa­rzyszą również stany zapalne, będące kolejną istotną przyczyną cho­roby Alzheimera.

Udary, a zwłaszcza mikroudary, są również zasadniczą przyczy­ną otępienia naczyniowego, choroby naczyń krwionośnych i włoso­watych mózgu, której objawy przypominają chorobę Alzheimera. Te dwie choroby zwykle występują jednocześnie.

Co robić? Zadbaj o to, aby mieć prawidłowe ciśnienie krwi; nad­ciśnienie jest najczęstszą przyczyną zawałów. Rzuć palenie – zmniejszy to znacznie ryzyko wystąpienia udaru. Ruszaj się – w przeprowadzonych niedawno ba­daniach dowiedziono, iż ryzyko wystąpienia udaru u mężczyzn w po­deszłym wieku zmniejszyło się o 63 procent, kiedy wykonywali oni umiarkowane i intensywne ćwiczenia. Jedz dużo owoców i warzyw, by zapewnić sobie wysoki poziom potasu, uznawanego za czynnik za­pobiegający udarom. Przyjmuj witaminę D – osoby cierpiące na nie­dobór witaminy D mają o 78 procent wyższe ryzyko udaru niż osoby, u których poziom witaminy D mieści się w normie. Zwracaj uwagę na wczesne sygnały świadczące o ryzyku wystąpienia udaru; badaj tętni­ce szyjne metodą ultradźwiękową w celu wykrycia wszelkich niedroż­ności, które mogłyby upośledzać dopływ krwi do mózgu. Sprawdzaj również ciśnienie krwi w kostce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.